Zorginnovatiecentrum (ZIC) en Zorginnovatienetwerk (ZIN) brengen praktijk en theorie samen

Binnen ZorgInnovatieCentra (ZIC) en ZorgInnovatieNetwerken (ZIN) werken studenten, zorgprofessionals, docenten en zorgvragers nauw met elkaar samen. Een ZIC is gesitueerd binnen één bepaalde zorgafdeling of werkplek; bij een ZIN werken studenten en anderen samen vanuit verschillende teams of werkplekken. Bij beide gaan leren, onderzoeken en innoveren hand in hand. De betrokkenen brengen praktijk en theorie samen om de best mogelijke zorg te realiseren.

De ZIC en ZIN zijn een initiatief van de opleiding verpleegkunde en het lectoraat persoonsgerichte praktijkvoering van Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid (FHMG).

Al heel wat instellingen in Brabant werken inmiddels met een ZIC of een ZIN: De Wever, GGzE, GGZ Breburg Centrum Senioren, Libra, De Zorgboog, Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen, Twee Steden Ziekenhuis en Elisabeth Ziekenhuis, Kempenhaeghe, Vitalis Zorggroep, Thebe en Amarant.

Hoe?

De hogeschool stelt samen met de zorgorganisaties thema’s vast en werkt die uit in onderzoekslijnen. Studenten werken mee aan de (deel-)onderzoeken, maar ook afstudeerstudenten en zorgprofessionals hebben hier een rol in. Vragen uit de praktijk leiden tot onderzoeken die weer leiden tot verbetertrajecten en innovatieve werkwijzen.

Waar mogelijk wordt een ZIC/ZIN multidisciplinair ingericht. Denk aan een combinatie van verpleegkundestudenten met studenten fysiotherapie of toegepaste gerontologie. Ook combinaties met andere opleidingen zijn mogelijk.

Waarom?

Verpleegkundestudenten leren het beroep door theorie op school en praktijkleren in een zorgorganisatie. In een ZIC/ZIN leren studenten samenwerken en werken ze samen om te leren. Niet alleen van en met elkaar, maar ook van verpleegkundige rolmodellen in de diverse zorgorganisaties. Tegelijkertijd leren zorgprofessionals van studenten. Dat maakt een ZIC/ZIN tot een krachtige leeromgeving, waarin studenten en zorgprofessionals worden uitgedaagd om zich te blijven ontwikkelen en een kritische en reflectieve beroepshouding aan te nemen.

Meer weten

Website ZIC en ZIN
ZIC op YouTube en in dit filmpje

Delen via: