“Waard om voor te werken” bundelt wervende kracht van tientallen organisaties

In het zorgbrede actieprogramma Waard om voor te werken! Zoeken WZW en haar partners naar concrete acties en oplossingen om voldoende personeel in de zorg voor ouderen te krijgen en te houden, voor de korte én lange termijn. De acties zijn zowel op de gehele regio gericht als op deelgebieden. Het project is een initiatief van WZW, Werkgeversvereniging zorg en welzijn Gelderland, meer dan 35 zorgorganisaties in Gelderland, 6 scholen voor voortgezet (beroeps)onderwijs en een ouderennetwerk.

Hoe?

Waard om voor te werken! bestaat uit vier actielijnen, uitgewerkt in concrete actiepunten. Binnen de eerste, goed werkgeverschap,  onderzoeken en experimenteren de partners met mogelijkheden om door goed werkgeverschap de tekorten tegen te gaan. Actielijn 2 gaat over Duurzaam goede medewerkers. Actiepunten zijn bijvoorbeeld 50-plussers interesseren  voor het werk of het ziekteverzuim aanpakken. Actielijn 3 zet de lerende gemeenschap centraal, wat neer komt op opleidingsvraag en opleidingsaanbod met elkaar te verbinden en te blijven verbeteren. Actielijn 4 ten slotte is gericht op betekenisvolle beeldvorming: het verbeteren van het imago van het werk.

Waarom?

Vrijwel alle leden van WZW ervaren duidelijke tekorten voor met name de functies verzorgende IG en verpleegkundigen mbo-niveau 4 en 5. Bovendien zijn over de gehele lijn meer en anders opgeleide medewerkers nodig. De urgentie en de omvang van het probleem overstijgt wat de  afzonderlijke organisaties kunnen behappen.

Meer weten

Website actieprogramma: Waard om voor te werken

Facebook: Waard om voor te werken

Twitter: Waard om voor te werken

LinkedIn: Waard om voor te werken

Delen via: