Verzorgenden IG zeker aan de slag door Baangarantie

In Almere heeft een groep van 13 studenten een baangarantie gekregen voor een periode van drie jaar. De studenten doen de nieuwe opleiding Verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg) bij MBO College Almere. Het gaat om een werk/leertraject (beroepsbegeleidende leerweg, BBL).  De baangarantie komt voor uit een samenwerking van Zorggroep Almere, ROC van Flevoland, UWV en de gemeente Almere.

Hoe?

De samenwerkingspartners zijn begonnen met een wervings- en selectieprocedure waaraan vijftig kandidaten met een bijstand- of WW-uitkering deelnamen. Uiteindelijk kwamen er acht kandidaten vanuit de gemeente Almere en vijf kandidaten vanuit het UWV in aanmerking voor deze combinatie van werk en opleiding.

De studenten zijn begonnen met een proefplaatsing van drie maanden bij de Zorggroep. De deeltijdopleiding bij MBO College Almere duurt tweeënhalf jaar en de studenten hebben een contract bij de Zorggroep van drie jaar.

Waarom?

Zorggroep Almere, een van de samenwerkingspartners binnen Zorg- en Welzijnspact Flevoland, zat te springen om geschoold personeel. Het aantal mensen dat een diploma haalt, is onvoldoende om te voldoen aan de vraag. De Zorggroep nam contact op met UWV Werkgeversservicepunt Flevoland en MBO College Almere, die daarna samen dit traject ontwikkeld hebben.

Delen via: