Toolkit minder papier, meer tijd voor zorg vermindert registraties

Onder de titel Minder papier, meer tijd voor zorg houdt Vilans bijeenkomsten voor iedereen die zich wil inspannen om onnodige registraties terug te dringen. Het gaat om zorgteams, verzorgenden, verpleegkundigen, teamleiders, kwaliteitsfunctionarissen, beleidsmedewerkers en managers in de zorg. De bijeenkomsten worden gehouden in Utrecht bij Vilans, kenniscentrum voor de langdurige zorg.

Hoe?

Tijdens een bijeenkomst Minder papier, meer tijd voor zorg maken de deelnemers kennis met een toolkit die Vilans heeft ontwikkeld om onnodige of dubbele registraties op afdelings- en organisatieniveau in kaart te brengen.  Mensen gaan aan de slag met een stappenplan en in de periode erna werken ze de plannen uit in de praktijk. Tijdens zogenaamde schrapsessies ruimen ze de onnodige administratie op.

Waarom?

Administratief werk neemt soms wel 40 procent van de werktijd in beslag. Dat is een bron van frustratie voor veel medewerkers in de zorg. Na een bijeenkomst Minder papier, meer tijd voor zorg kunnen teams zelfstandig onnodige registraties in kaart brengen en duurzaam en verantwoord afschaffen. Zo blijft er meer tijd over voor het operationele werk.

Meer weten

Bijeenkomst Minder papier, meer tijd voor zorg

Interview met teamcoach Gerda Jong, die de training met haar team volgde

Toolkit registratielasten verminderen

Delen via: