Successen en valkuilen van regionale in- en uitleen van personeel

Waarom is een regionaal samenwerkingsverband een goede manier om de personeelsvoorziening op peil te houden? Wat is er nodig om zo’n samenwerkingsverband of mobiliteitscoöperatie op te zetten? Wat zijn de succesfactoren en de valkuilen? Dat is te lezen in het onderzoeksrapport Mobiliteitscoöperaties in de zorg . Dit onderzoek is gedaan in opdracht van de regiegroep Arbeidsmarktagenda 2023.

Flexibele inzet

Regionale in- en uitleen van zorgprofessionals heeft verschillende voordelen. De belangrijkste is een goede inzet en behoud van beschikbaar personeel. Voor medewerkers zijn de voordelen onder andere: meer afwisseling door in verschillende organisaties te werken, terwijl dat op vaste basis is, en uitbreiding van uren. Aandachtspunten zijn er ook: zorgorganisaties hebben vaak op hetzelfde moment te kampen met ziekte en onderbezetting en hebben dan allemaal tegelijk behoefte aan personeel. Ook betekent flexibele inzet van personeel minder continuïteit. Bovendien kost het opzetten van een samenwerkingsverband tijd en geld.

Praktische handvatten

Het onderzoeksrapport geeft praktische handvatten voor regionale werkgeversorganisaties die zo’n samenwerkingsverband willen opzetten. Het is dan ook bedoeld als stimulans en ondersteuning van werkgevers en regio’s om ermee aan de slag te gaan. In het rapport zijn tien verschillende samenwerkingsvormen onderscheiden, elk met hun specifieke kenmerken. Die zijn op een rij gezet met voor- en nadelen. Zo kunnen partijen die een samenwerkingsverband willen vormen, op grond van hun visie en ambities zelf keuzes maken in samenstelling, werkwijze en dergelijke.

De onderzoeksresultaten zijn samengevat in een flyer.

 

Delen via: