Snel een nieuwe baan met Werken aan Werk

Werken aan Werk is een pilotproject van de FNV om mensen die binnen een half jaar ontslagen worden of die minder dan een half jaar werkloos zijn aan een nieuwe baan te helpen. De deelnemers komen voor een groot deel uit de sector Zorg & Welzijn, waar op dit moment veel behoefte is aan medewerkers én waar veel mensen tijdelijke dienstverbanden hebben.

De pilot draait tot eind 2018 in vijf regio’s: Noord, Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen. Deelname is gratis, ook voor niet-vakbondsleden.

Hoe?

In Werken aan Werk krijgen medewerkers voor wie ontslag dreigt of die net ontslagen zijn een-op-eenbegeleiding en training. Een trajectadviseur helpt deelnemers kiezen uit allerlei workshops die de FNV voor deze groep ontwikkeld heeft, zoals solliciteren, netwerken of sociale media gebruiken.

Waarom?

Werken aan Werk is in het leven is geroepen om werkzoekenden sneller aan de slag te helpen. In de praktijk blijkt dat ook grote bedrijven niet altijd een uitgestippeld traject hebben voor medewerkers die worden ontslagen of waarvan het tijdelijk contract niet verlengd wordt.

Meer weten

Website Werken aan Werk

Factsheet Werken aan Werk

Delen via: