Praktijkleerroute Zorg & Welzijn: lerend aan de slag

De Praktijkleerroute van zorgopleider Rijn IJssel Zorg & Welzijn is een BOL-traject waarbij studenten vanaf dag één onderwijs volgen in de beroepspraktijk van een leerbedrijf. De studenten komen van diverse zorg- en welzijnsopleidingen. Het uitgangspunt voor de samenwerking is samen onderwijs ontwikkelen en vormgeven in de contextrijke leeromgeving in de instelling. De vragen van de leerbedrijven vormen de basis van de opleiding. De leerroute richt zich op Midden- en Zuid-Gelderland. Partners in het project zijn de zorginstellingen Siza, Attent en Pleyade. 

Hoe?

Bij de Praktijkleerroute geven docenten van Rijn IJssel Zorg & Welzijn en werkbegeleiders van het leerbedrijf samen vorm aan het onderwijs. Medewerkers worden ook als gastspreker van workshops of themabesprekingen uitgenodigd.

De praktijkleerroute bestaat voor de helft uit stage en voor de andere helft uit onderwijs in het leerbedrijf. Als er in de les theorie wordt behandeld, gaat de student diezelfde dag nog met het geleerde aan de slag.

Waarom?

De Praktijkleerroute is tot stand gekomen omdat er studenten zijn die minder goed passen binnen het reguliere onderwijssysteem. Zij hebben behoefte om direct te leren in het werkveld. Voor doeners is deze opleidingsvorm waardevol, omdat zij vanaf het begin van hun opleiding praktijkervaring opdoen, veel contact hebben met cliënten en theorie en praktijk dicht bij elkaar liggen.

Delen via: