Actielijn 5

Passende opleidingen en scholing

Ouderen wonen langer zelfstandig, hebben behoefte aan andere woonvormen of willen zorg die past bij hun culturele achtergrond. Kortom, de zorg die ouderen nodig hebben verandert en daarmee de gevraagde competenties. Het is nodig om zorgpersoneel de kans te geven zich een leven lang te ontwikkelen door te zorgen voor passende, kwalificerende opleidingen en scholing.

Delen via: