“(Ont)Regel de zorg” wil regeldruk wijkverpleging verminderen

(Ont)regel de zorg is een zorgbrede beweging vanuit huisartsenactiegroep Het Roer Moet Om (HRMO) en ledenorganisatie VvAA. De beweging vertegenwoordigt 200.000 zorgverleners uit zeven beroepsgroepen: apothekers, fysiotherapeuten, huisartsen, medisch specialisten, psychiaters en wijk- en ziekenhuisverpleegkundigen en beroepsorganisaties. Gezamenlijk willen zij bereiken dat zij minimaal 50 procent minder tijd kwijt zijn aan administratie. Die tijd komt dan ten goede aan de patiënten en een goede uitoefening van hun vak.

Hoe?

(Ont)regel de zorg heeft een oproep gedaan aan de minister van Medische Zorg en Sport om ruim 60 regels te schrappen. Aan de oproep gingen ruim twintig zogenaamde schrapsessies vooraf met honderden zorgverleners, verzekeraars, toezichthouders en patiënten- en brancheorganisaties. Gezamenlijk hebben zij vastgesteld welke regels binnen hun vakgebied kunnen worden geschrapt en wat er nodig is om dat te realiseren. Per beroepsgroep is een schrapkaart opgesteld met daarop vijf tot tien schrappunten.

Het schrappen van regels is alleen zinvol in samenhang en samenwerking met alle beroepsgroepen. Een van de instrumenten is de Denktank, bestaande uit negen denkers. Ook ontwerpen de (ont)regelaars een ‘trechter’ met filters, die helpt bepalen of een administratieve handeling wel of niet nuttig is.

Waarom?

Zorgverleners zijn het beu om te werken in een systeem waarin controle op controle wordt gestapeld. Zij willen meer tijd voor de patiënt of cliënt en een systeem dat uitgaat van gerechtvaardigd vertrouwen in plaats van georganiseerd wantrouwen. Er moet daarom een einde komen aan “oeverloze afvinklijstjes, controleren om het controleren, elke wijziging van een zorgplan laten ondertekenen of akkoord moeten vragen voor elk verbandje dat wordt aangelegd.” (Bron: Medicalfacts)

Meer weten

Website Ont-regel de zorg

Website Denktank

Facebook: (Ont)Regel de zorg

Twitter: (Ont)Regel de zorg

Delen via: