Meer stageplaatsen maken oprekken numerus fixus verpleegkunde mogelijk

De zorgsector staat te springen om extra arbeidskrachten. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) ging op zoek en vond meer stageplaatsen voor de opleiding verpleegkunde. Dat was voor Minister Van Engelshoven (Onderwijs) reden toestemming te geven de numerus fixus met ruim 170 extra plaatsen op te rekken. De minister hoopt dat ook andere regio’s en sectoren dit voorbeeld zullen volgen.

Hoe?

Door samen met zorginstellingen en ziekenhuizen meer stageplaatsen te organiseren, heeft de HvA toestemming gekregen 170 verpleegkundestudenten extra te laten starten. Het is lastig om stageplaatsen te vinden, juist omdat er vanwege het personeelstekort te weinig begeleiders zijn vrij te maken.

Waarom?

Voor de opleiding verpleegkunde is meer animo dan er stageplaatsen zijn. De HvA hanteerde om die reden een numerus fixus. Vanwege het tekort op de arbeidsmarkt hadden de ministeries van OCW en VWS de HvA en de zorgwerkgevers in de Amsterdamse regio gevraagd meer stageplaatsen te regelen. Nu dat gelukt is, maakt de minister een uitzondering op de wet die stelt dat na 1 december 2017 het aantal studieplaatsen niet aangepast had mogen worden.

Delen via: