Nieuwe “Praktijkroute Ouderenzorg” wil voorbeeld voor Nederland zijn

De Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg is een nieuwe praktijkgerichte opleiding voor verpleging en verzorging. Het vernieuwende van de opleiding is dat de student niet alleen les krijgt van docenten, maar ook leert van cliënten, professionals, mantelzorgers en medestudenten. De nieuwe opleiding start in september 2018. De Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg is een initiatief van de ouderenzorg organisaties Allévo, SVRZ, Zorggroep Ter Weel, WVO Zorg en ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen en de onderwijsorganisaties Scalda en HZ University of Applied Sciences.

Hoe?

Via de Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg worden studenten opgeleid tot verzorgende/medewerker maatschappelijke zorg, gespecialiseerd in het werken met ouderen. De studenten krijgen les in de praktijk en weet daarom precies wat zorgvragers nodig hebben. Ze helpen op het gebied van wonen, huishouden en welzijn en verlenen zorg in de revalidatie, de ouderenzorg of de thuiszorg. Tijdens hun opleiding werken studenten vaak samen met mantelzorgers.

Waarom?

Doel van de nieuwe mbo- en hbo-opleiding is om leren en werken dichter bij elkaar te brengen en daarmee de best passende zorg te geven aan ouderen in Zeeland. De nieuwe opleiding heeft de ambitie in heel Nederland nagevolgd te worden.

Meer weten

Website onderwijsorganisatie Scalda

Delen via: