Sevagram zet mobiel skillslab in voor trainen en toetsen van medewerkers

Medewerkers van zorgorganisatie Sevagram in Zuid-Limburg kunnen sinds mei 2017 risicovolle en voorbehouden handelingen oefenen en toetsen in een mobiel skillslab. Het gaat om een voormalige touringcar die is omgebouwd en opnieuw ingericht. De bus leidt tot meer samenwerking intern, tussen trainers en docenten, maar ook extern met opleiders en arbeidsmarktorganisatie Zorg aan Zet.

Het mobiele skillslab is een initiatief van zorgorganisatie Sevagram, een zorgorganisatie in de regio’s Parkstad en Heuvelland met meer dan 1800 medewerkers.

Hoe?

De bus komt vooral van pas bij de verder weg gelegen locaties. Docenten en trainers die gebruik willen maken van de bus, tekenen in op een schema en dan komt de bus langs. Binnen kunnen alle handelingen getraind en getoetst worden, van tracheaverzorging tot katheterisatie.

De inrichting is tot stand gekomen op basis van aanbevelingen van een werkgroep die de verbouwing heeft voorbereid.

Waarom?

Tot voor kort moesten medewerkers van Sevagram voor training en toetsing naar het skillslab in het hoofdkantoor in Heerlen. Dat kostte veel reistijd en reiskosten, omdat er acht blokken zijn die elke twee jaar getoetst worden. Met het mobiele lab kwam hieraan een einde. Daarbij wordt de bus ook voor andere doeleinden ingezet, zoals bij de introductieweek van Arcus College, waar onder andere mbo-verpleegkundigen en verzorgenden worden opgeleid. Ook mantelzorgers kunnen in de bus een kijkje nemen om een beeld te krijgen van het werk van de zorgverleners.

Meer weten

Artikel over het mobiele skillslab

Delen via: