Loopbaanplatform Utrechtzorg gaat de strijd aan met personeelstekort

Loopbaanplatform Utrechtzorg.nl richt zich op alles rondom leren en werken in Zorg & Welzijn. Het platform richt zich op de regio Utrecht, Amersfoort en Gooi- en Vechtstreek. Op Utrechtzorg.nl zijn vacatures te vinden, leer-werktrajecten en community’s. In de gelijknamige regionale arbeidsmarktorganisatie Utrechtzorg werken ruim 70 organisaties samen om brancheoverstijgend in actie te komen tegen de snel oplopende arbeidsmarkttekorten. Ook onderwijsinstellingen, het UWV WERKbedrijf, de provincie en gemeenten zijn bij het platform betrokken.

Hoe?

Op Utrechtzorg.nl vinden medewerkers en kandidaten alle relevante vacatures. Ze kunnen zich er inschrijven voor evenementen van aangesloten organisaties. Een speciale functie is de portfolio die geïnteresseerden kunnen aanmaken. Daarin krijgen ze via testen, feedback en loopbaanpaden inzicht in hun talentenprofiel. Tot slot kunnen ook werkgevers op het platform terecht voor informatie over bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid en zelfsturende teams. Verder worden netwerkbijeenkomsten, workshops en leergangen voor hen georganiseerd.

Waarom?

Om kwaliteit en continuïteit van zorg in de regio te waarborgen is een branche-overstijgende aanpak van ziekenhuizen, de VVT, eerste lijn en onderwijsinstellingen noodzakelijk, zo vindt Utrechtzorg. De tekorten voor zorgberoepen in de regio Utrecht lopen zeker tot 2020 op. Zo is er als er niets gebeurt tegen die tijd een tekort aan hbo-verpleegkundigen van ruim 660, voor mbo-verpleegkundigen tot 450 en voor mbo-verzorgenden rond de 130. Jaarlijks zouden 250 leerlingen moeten instromen om aan de behoefte aan gespecialiseerde verpleegkundigen te voldoen; dat is meer dan een verdubbeling van de huidige leerlingaantallen.

Meer weten

Campagnewebsite Utrechtzorg.nl

Twitter Utrechtzorg: @utrechtzorgnl

Facebookpagina Utrechtzorg

Linkedinpagina Utrechtzorg

Delen via: