Kanteling werktijden: naar flexibeler werken

Het programma Kanteling werktijden ondersteunt organisaties in de zorg die flexibeler werken invoeren, zoals afgesproken in de cao. De website bij het programma linkt naar instrumenten, brochures en checklists. Ook is er een stappenplan, een model om in overleg de werktijden af te stemmen op de wensen van medewerkers, teams en afdelingen.

Kanteling werktijden is een initiatief van brancheorganisatie ActiZ, CNV Zorg & Welzijn, werknemersorganisatie FBZ, beroepsorganisatie Nu’91 en branchevereniging BTN.

Hoe?

Kanteling werktijden ondersteunt zowel het management als de ondernemingsraad en de  personeelsvertegenwoordiging op alle mogelijke manieren. Belanghebbenden kunnen er een stappenplan en informatie in de vorm van brochures downloaden. Er zijn geregeld workshops, er is een helpdesk en wie dat nodig heeft, kan ondersteuning op maat krijgen.

Waarom?

In de cao VVT 2014-2016 is afgesproken dat medewerkers en teams meer zeggenschap en verantwoordelijkheid krijgen over de invulling van hun werktijden. Flexibelere werktijden zijn gunstig voor iedereen, zo is de gedachte. Medewerkers krijgen de ruimte om de juiste zorg op het juiste moment te geven en werk en privé beter te combineren. Organisaties worden aantrekkelijker voor werknemers als er meer zeggenschap is over de eigen werktijden.

Deze nieuwe manier van organiseren past bij de beweging de professionele ruimte te vergroten en de trend om medewerkers meer gelegenheid te geven tot zelf organiseren. Het programma biedt ondersteuning bij deze kanteling.

Meer weten

Website Kanteling werktijden met links naar brochures, stappenplan, checklists en instrumenten.

 

Delen via: