Heel Holland Zorgt

Stichting Heel Holland Zorgt (HHZ) is een maatschappelijke netwerkorganisatie die het imago van de zorg wil verbeteren. Ze brengt de veranderingen in Zorg & Welzijn en de betekenis daarvan in beeld. Zo stimuleert ze de dialoog tussen burgers, professionals en zorg- en welzijnsorganisaties.
Onderwerpen zijn onder meer langer zelfstandig thuis wonen, zelfredzaamheid, verlaging van zorgkosten, participatie, e-health en informele zorg.

In HHZ werken organisaties als Philadelphia, Patiëntenfederatie Nederland, RegioPlus, FNV Zorg & Welzijn en Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg samen met commerciële partijen, waarvan SBS6, dat het televisieprogramma Heel Holland Zorgt uitzendt, de bekendste is.

Hoe?

Jaarlijks zijn er twee breed opgezette campagnes die verhalen uit Zorg & Welzijn in beeld brengen. De gelijknamige televisieserie van SBS6 laat bekende Nederlanders meewerken in de sector en verder zijn er een website, een Facebookpagina, een huis-aan-huismagazine, een nieuwsbrief en een Instagram-account. Op de site is onder meer aandacht voor de Week van Zorg en Welzijn, er zijn interviews, reportages en een blog.

Waarom?

HHZ wil burgers, professionals en organisaties in Zorg & Welzijn bereiken en activeren en daarmee zowel het imago van zorg en welzijn verbeteren als de participatiesamenleving bevorderen.

Meer weten

Website Heel Holland Zorgt

Facebookpagina Heel Holland Zorgt

Delen via: