In de ouderenzorg zijn dringend maatregelen nodig om het personeel te behouden. Alleen zo is het mogelijk om het groeiend aantal ouderen de juiste zorg te bieden.  Op initiatief van de Arbeidsmarktagenda 2023 ‘Aan het werk voor ouderen’ wordt daarom de hackathon ‘Jouw kracht in de zorg. Hack je eigen toekomst’ georganiseerd.

De ambitie van de Arbeidsmarktagenda 2023 ‘Aan het werk voor ouderen’ is de arbeidsmarkt voor ouderenzorg te verbeteren. Dat doet het onder meer door het verbeteren van de kwaliteit van het werk en de werkomstandigheden. Dit cluster bevat maatregelen die het werkplezier van de zorgverlener vergroten.

Autonomie

Een van de projecten ziet op het vergroten van de autonomie van zorgverleners. Uit onderzoek blijkt dat verpleegkundigen en verzorgenden die een hoge mate van autonomie ervaren, meer bevlogen en betrokken zijn en minder snel geneigd zijn de zorgsector te verlaten. Aangezien de plannen in de regio voor het vergroten van professionele autonomie nog onvoldoende van de grond komen, wordt op initiatief van de partijen van Arbeidsmarktagenda 2023 een landelijke hackathon ‘Autonomie’ onder de titel ‘Jouw kracht in de zorg. Hack je eigen toekomst’ georganiseerd.

Wat is een hackathon?

Een hackathon is een wedstrijd waarin teams in beperkte tijd een oplossing bedenken voor een vraagstuk. Kortgezegd is het een uit de hang gelopen brainstormsessie, een ontdekkingstocht, waarin de deelnemers samen onderzoeken hoe het personeel met plezier in de zorg blijft werken. De winnaar wordt bepaald door de vakjury, maar ook de deelnemers hebben invloed op welke concepten verder worden uitgewerkt.

Meer informatie

Wil je leren hoe je je werk op een andere manier kunt organiseren en daarmee de ouderenzorg uit de gevarenzone houden? Neem dan deel aan de hackathon en meld je aan. Deelname is gratis en open voor mensen met goede ideeën en hart voor de zorg.

Meer informatie en aanmelden >

Delen via: