Actielijn 11

Financiële drempels slechten

In de zorg voor ouderen zijn er verschillende financiële arrangementen: geldstromen, vaak gekoppeld aan specifieke beleidsdoelen. Hoe kunnen we registratie, afrekensystemen en verantwoordingseisen harmoniseren, administratieve lasten vereenvoudigen en bureaucratie terugdringen?

Delen via: