Extra Strong voor een betere aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt

Extra Strong is een initiatief om het onderwijs voor Zorg & Welzijn beter op de arbeidsmarkt te laten aansluiten. Het motto is: Participeren, innoveren, leren! Extra Strong is een samenwerkingsverband voor innovatief vakmanschap waar werkgevers, sociale partners en opleiders elkaar ontmoeten. Extra Strong kent drie ontwikkellijnen:

  • nieuwe medewerker Zorg & Welzijn
  • mbo en hbo ieder in z’n kracht: samen sterk
  • online learning for life.

Er zijn 25 participanten in Zuid-Holland: Alrijne Zorggroep, Hogeschool Rotterdam, Middin, Learning Connected, Pieter van Foreest, Careyn, ‘s Heeren Loo, Hagaziekenhuis, Respect Zorggroep, HMC, Hogeschool Leiden, GGZ Academy, Florence, Sportief Plus, ROC Mondriaan, Parnassia Groep, Saffier groep, Noordhoff Health, Ipse de Bruggen, Menskracht 7, ZorgZijn Werkt, De Haagse Hogeschool, Xtra, Haagse Wijk- en Woonzorg, Woonzorgcentra Haaglanden.

Hoe?

Extra strong staat voor een ontwikkelingsgerichte aanpak met veel aandacht voor onderzoek, expliciet leren en experimenten. Alle ontwikkellijnen starten met een verkenning naar de stand van zaken. De deelnemers werken in korte rondes, om flexibel in te kunnen spelen op veranderingen. Inmiddels zijn er innovatiewerkplaatsen gevormd waar mbo- en hbo-studenten, docenten, begeleiders, lectoren, zorgprofessionals en eindgebruikers elkaar treffen. Ook zijn er verschillende nieuwe modules ontwikkeld zoals GGZ-Ecademy en Profportaal Zorg. Bij stages is er online begeleiding gekomen en er zijn virtual classrooms.

Waarom?

Extra Strong speelt in op de veranderende vragen in Zorg & Welzijn. Door die veranderingen zijn er niet altijd genoeg mensen beschikbaar, en vooral niet genoeg mensen met de juiste vaardigheden en kennis. Het project is een vervolg op Strong, één van de koplopers van het Zorgpact.

Meer weten

Website Extra Strong
Facebookpagina Extra Strong
Twitteraccount Extra Strong
LinkedInpagina Extra Strong
YouTubekanaal Extra Strong

 

Delen via: