Accelerated learning in de thuiszorg: leren van elkaar

Accelerated learning in de thuiszorg is één van de zeven deelprojecten van Zorgboulevard Roosendaal. In het project werken mbo-studenten van niveau 2, 3 en 4 samen in gemengde wijk- of projectteams. Die vorm bereidt hen beter voor op de ontwikkelingen in de thuiszorg. Ze leren bovendien omgaan en gebruikmaken van de verschillende niveaus in hun team. Ze kennen elkaars bevoegdheden en vaardigheden en kunnen daardoor taken goed verdelen.

Dit project is ontstaan binnen de Zorgboulevard Roosendaal. Partners hierin zijn onder andere ROC West-Brabant/Kellebeek College, Regionaal Opleidingen Centrum Da Vinci College, Gemeente Roosendaal, Care Innovation Centre, S&L Zorg, TWB, SDW, Stichting Groenhuysen, Tante Louise-Vivensis en Bravis Ziekenhuis.

Hoe?

In Zorgboulevard Roozendaal komen onderwijs, werkveld en innovatie bij elkaar op één fysieke plek: het nieuwe Kellebeek College. Hierdoor zijn ‘de lijntjes’ tussen onderwijs en arbeidsmarkt kort. Doordat iedereen letterlijk elke dag bij elkaar binnenloopt, ontstaan er samenwerkingsactiviteiten die voor iedere partner voordeel opleveren.

Accelerated learning benut die samenwerking tussen school en partners. Dit betekent enerzijds dat studenten stages vervullen bij de partners in de Zorgboulevard en anderzijds dat deze partners actuele kennis en vaardigheden vanuit het werkveld in de opleiding brengen.

Waarom?

Zorgboulevard Roosendaal (en daarbinnen ook het project Accelerated learning) is het antwoord op de noodzaak studenten van zorgopleidingen en medewerkers in de thuiszorg beter toe te rusten. De ambitie is om het accent te leggen op de individuele verantwoordelijkheid van elk teamlid. Zo zijn zowel ouderen, studenten als zorgprofessionals in staat kansen te grijpen en zelf beslissingen te nemen.

De verbinding tussen onderwijs, werkveld en innovatie vormt de basis voor de zorg van morgen, met betrokken nieuwe medewerkers die kennis hebben van en handelen naar de zorg van morgen.

Delen via: