Via SectorplanPlus maakt het Kabinet nog dit jaar €30 miljoen vrij om een begin te maken met het aanpakken van personeelstekorten in zorg en welzijn. Voor SectorplanPlus heeft het ministerie van VWS € 320 miljoen gereserveerd, waarvan het grootste deel (€ 260 mln) is geoormerkt voor de verpleeghuissector. De rest van de middelen (in totaal € 60 mln) is voor de overige sectoren in zorg en welzijn. SectorplanPlus is een subsidieregeling, gebaseerd op cofinanciering. Lees meer in het persbericht

Delen via: