Een breed gedragen akkoord om te zorgen voor goede gezondheid en welzijn van ouderen. Daaraan hebben ActiZ, branchevereniging BTN, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, NVZ, de MBO Raad en het ministerie van VWS de afgelopen periode gewerkt. Op 12 juli hebben partijen de agenda gezamenlijk ondertekend.

Persbericht Aan het werk voor ouderen

Delen via: