Met de agenda is door alle partijen een gedragen aanpak gerealiseerd. Een belangrijke stap naar een evenwichtige arbeidsmarkt met voldoende goed opgeleid personeel. Zodat we nu en in de toekomst goede zorg en ondersteuning kunnen bieden aan onze ouderen,’ aldus staatssecretaris van Rijn.

Kamerbrief Arbeidsmarktagenda 2023 ‘Aan het werk voor ouderen’

Delen via: