Arbeidsmarktagenda Aan het werk voor ouderen: ouderen verdienen goede zorg

Ouderen mogen erop rekenen dat de samenleving investeert in de kwaliteit van hun leven. Zodat zij kunnen genieten van een goede oude dag, ook als hun gezondheid of welzijn minder wordt. Het is een grote uitdaging om ervoor te zorgen dat iedereen waardig oud kan worden. Dat is voelbaar in verzorgings- en verpleeghuizen. In de thuiszorg en wijkverpleging. In ziekenhuizen en bij huisartsen en in ongeveer alle sectoren die de zorg kent. Zeker nu er steeds meer ouderen bijkomen.

De handen ineen

Want Nederland vergrijst in een rap tempo. Tussen 2018 en 2025 stijgt het aantal 80-plussers van 700.000 naar 1.250.000. Mensen blijven langer thuis wonen en willen daar ondersteund worden. De zorgvraag groeit in omvang, in aard en in zwaarte. Het wordt steeds lastiger daaraan te voldoen. Veel zorgpersoneel heeft last van de hoge werkdruk en stroomt uit. Er staan veel vacatures open, er stroomt te weinig personeel in. Voor de arbeidsmarktagenda Aan het werk voor ouderen slaan werkgevers, werknemers en overheid de handen ineen. Het doel: een gezond evenwicht tussen in-, door- en uitstroom van medewerkers én goede zorg voor ouderen.

Meer zorgpersoneel, meer kwaliteit

Aan het werk voor ouderen heeft de ambitie de arbeidsmarkt voor ouderenzorg te verbeteren. Er zijn vier speerpunten:

  • Zorgpersoneel behouden
  • Instroom zorgpersoneel vergroten
  • Zorgkwaliteit verbeteren
  • Zorgafhankelijkheid verminderen

Voor alle vier deze doelen brengt Aan het werk voor ouderen mensen en ideeën samen om oplossingen die werken te versterken en te verbreden.

 

Delen via: